Co je to GeOPT? 

 • GeOPT je řešení (metodika, software a balíček služeb) zaměřené na podporu strategického řízení v sektoru služeb.
 • GeOPT umožňuje posoudit a optimalizovat rozmístění služby na určitém území, přitom vychází buď z cílových standardů služby (pokud existují), nebo z uživatelem stanovených kritérií.
 • GeOPT využívá možnosti geografických informačních systémů pro optimalizaci prostorového rozmístění středisek poskytování  služeb veřejného i soukromého sektoru tak, aby byly vyváženy náklady dodavatele služby a časová a prostorová dostupnost služby z pohledu zákazníka.
 • Řešení GeOPT je vyvíjeno společností CORTIS Consulting.    

   Příklady použití  –  co GeOPT umí řešit: 

 • optimalizace rozmístění výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby;
 • optimalizace sítě středisek sociálních služeb;
 • optimalizace sítě domovů důchodců;
 • optimalizace sítě mateřských škol;
 • optimalizace sítě základních škol;
 • optimalizace rozmístění stanic Hasičského záchranného sboru ČR;
 • optimalizace rozmístění služeben Policie ČR;
 • optimalizace rozmístění služeben městské policie;
 • optimalizace umístění logistických středisek a meziskladů;
 • další úlohy podobného charakteru podle požadavků a zadání uživatele GeOPT. Společnost CORTIS Consulting s.r.o. v současné době realizuje projekt ESOO - Sada podpůrných řešení pro Efektivní službově-orientovanou organizaci/Effective Service Oriented Organization), který byl podpořen z programu „ICT a strategické služby“ Operačního programu Podnikání a inovace, a je realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF – Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je OPPI financován a Evropské unie).
Řešení pro prostorovou optimalizaci GeOPT je součástí sady nástrojů ESOO.

Aktuálně

10.12.2009
Zpracovali jsme Analýzu dostupnosti zdravotní péče v Plzeňském kraji.